FYZ 13

Pedagog: Mgr. Jaroslava Benešová

Předmětová oblast: Fyzika

Třída/třídy: sekunda


zadané úkoly splňte do 26. 6. 2020
K této kapitole použijete moje prezentace k tomuto tématu. Prezentace jsem opět umístila na školní stránky Moodle.
zapsat poznámky do školního sešitu
prezentace Zákon zachování energie
Účinnost
do školního sešitu opíšete i řešené příklady na konci prezentace.
V Moodle najdete pracovní list, který vypracujete také do školního sešitu.
Vypracovaná cvičení pracovního listu vyfoťte mobilním telefonem a fotografie stáhněte do svého počítače. Potom si otevřete stránky www.uschovna.cz a fotografie pošlete na adresu benesova@gym.pb.cz
doporučuji cvičení na stránkách Školy s nadhledem. Tentokrát pomocí následující adresy
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/82-8-rocnik/814-prace-a-energie?scroll=0

Odkaz na materiál