CJL 17.6. – literatura

Pedagog: Mgr. Václav Havlíček

Předmětová oblast: Český jazyk a literatura

Třída/třídy: tercie


Ahoj terciáni,
poslední hodina literatury a poslední tematický celek. V učebnici na str. 206 – 209 máte ukázky, sken stránek z čítanky máte přiložen. Ukázky mohou být pro Vás inspirací pro vlastní četbu.
Mějte se fajn, Václav Havlíček 😉

Odkaz na materiál