ANJ- společně na Gmailu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | sekunda

ANJ- společně na Gmailu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

ANJ- společně na Gmailu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 4.C

ANJ - společně na Gmailu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | septima

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

ANJ - nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 4.C

ANJ - nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | septima

samostudium - Google Classroom

Mgr. Eliška Chovancová | ANJ | 2.A

samostudium - Google Classroom

Mgr. Eliška Chovancová | ANJ | 1.B