Komunikace přes e-mail; zadání práce dle rozvrhu

Mgr. Václav Havlíček | CJL | tercie

CLJ SEK

Mgr. Václava Reissmüllerová | CJL | sekunda