DEJ 28.5.

Mgr. Václav Havlíček | DEJ | tercie

DEJ 25.5.

Mgr. Václav Havlíček | DEJ | tercie

Zdravím historiky ze sekudy

Mgr. Hana Kriegerová | DEJ | sekunda

DEJ 21.5.

Mgr. Václav Havlíček | DEJ | tercie

DEJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | DEJ | kvarta

DEJ - nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | DEJ | septima

DEJ 18.5.

Mgr. Václav Havlíček | DEJ | tercie

DEJ 14.5.

Mgr. Václav Havlíček | DEJ | tercie

Dějepis 1.A

Mgr. Božetěch Burda | DEJ | 1.A

Dějepis 3.A,B

Mgr. Božetěch Burda | DEJ | 3.A