Příspěvky

práce z českého jazyka

Mgr. Hana Kriegerová | CJL | 1.B

práce na další období

Mgr. Hana Kriegerová | CJL | 1.B

Výtvarná výchova, dějiny umění, samostudium

Mgr. Světlana Hlaváčová | HUV+VYV | 1.B

Zdravím studenty 1.B a posílám další úkol

Mgr. Hana Kriegerová | CJL | 1.B

samostudium - Google Classroom

Mgr. Eliška Chovancová | ANJ | 1.B

Milá 1.b ,zdravím a posílám další úkoly

Mgr. Hana Kriegerová | CJL | 1.B

Sociologie - 2. pracovní list

Mgr. Jana Štědronská | ZSV | 1.B

NEJ - 1.B ŠMO - Video-poslech - kvíz - viz ClassRoom 1.B

Mgr. Miloslava Šmolíková | NEJ | 1.B

samostudium do 8.4.

Mgr. Eliška Chovancová | ANJ | 1.B

Učivo chemie do 15.4.

RNDr. Ludmila Šmejkalová | CHE | 1.B