Příspěvky

IVT 13

Mgr. Jaroslava Benešová | IVT | 1.C

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

IVT 12

Mgr. Jaroslava Benešová | IVT | 1.C

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

IVT 11

Mgr. Jaroslava Benešová | IVT | 1.C

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

IVT 10

Mgr. Jaroslava Benešová | IVT | 1.C

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | 1.C

Zdravím 1.C. V classroomu máte úkol z ekologie.

Mgr. Petr Vocílka | BIO | 1.C