Příspěvky

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | 3.A

Konzultační hodiny - KFJ

Mgr. Daniel Kříž | konverzace | 3.A

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | 3.A

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | 3.A

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | 3.A

Dějepis 3.A,B

Mgr. Božetěch Burda | DEJ | 3.A

On parle du travail - prac. list (KFJ)

Mgr. Daniel Kříž | konverzace | 3.A

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | 3.A

Nové úkoly na KFJ

Mgr. Daniel Kříž | konverzace | 3.A

Dějepis 3.A,B

Mgr. Božetěch Burda | DEJ | 3.A