Příspěvky

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | septima

četba k maturitě

Mgr. Daniel Kříž | CJL | septima

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | septima

konzultační hodiny

Mgr. Daniel Kříž | CJL | septima

DEJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | DEJ | septima

ANJ- nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | septima

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | septima

ANJ - nová náplň kurzu

PaedDr. Hana Kuchyňková | ANJ | septima

PAR

Mgr. Václav Beneš | IVT | septima