Volba člena školské rady – zástupce rodičů nezletilých studentů

Vzhledem k obavám o regulérnost volby člena školské rady jako zástupce rodičů nezletilých studentů (zpochybněno online hlasování) se termín volby přesouvá na 25. dubna 2023, kdy proběhnou rodičovské schůzky. Do 25. března 2023 bude na webu školy oznámen termín volby a lhůta pro podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě.