Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků v termínech 18. 4. 2023 (pracoviště Balbínova) a 25. 4. 2023 (pracoviště Legionářů) v rámci rodičovských schůzek (viz volební řád do školské rady). Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků podávejte písemně do kanceláře školy v termínu do 28. března 2023 do 14:00.