Volby do školské rady

V pondělí 16. října 2023 proběhly volby do školské rady pro jednoho zástupce z řad zletilých studentů. Lucie Čermáková získala 73 hlasů, Daniel Horák 82 hlasů a Agáta Lexová 42 hlasů. Čtyři hlasovací lístky byly neplatné.

Ke zvolení kandidáta je nutný zisk nadpoloviční většiny hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Zúčastnilo se celkem 201 studentů, nadpoloviční většinu hlasů nezískal ani jeden z kandidátů.

Ve čtvrtek 19. října 2023 proběhne druhé kolo voleb opět na obou pracovištích – Legionářů i Balbínova.