Den otevřených dveří – leden 2023

Zveme vás k návštěvě a prohlídce školy! Den otevřených dveří se koná v sobotu 14. ledna od 8 do 11 hodin na pracovišti Legionářů, od 10 do 13 hodin na pracovišti Balbínova.

Přílohy

Příloha

Zavolíme!

Ve čtvrtek 1.12. se uskuteční debata s prezidentskými kandidáty na Střední průmyslové škole Smíchov. Tímto zveme studenty 3. a 4. ročníků k jejímu společnému sledování v hudebním sále ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Přihlašovat se lze přes formulář. Kapacita programu je 80 studentů, seznam účastníků bude zveřejněn ve středu odpoledne na suplovací nástěnce.

Volba člena školské rady – zástupce rodičů nezletilých studentů

Vzhledem k obavám o regulérnost volby člena školské rady jako zástupce rodičů nezletilých studentů (zpochybněno online hlasování) se termín volby přesouvá na 25. dubna 2023, kdy proběhnou rodičovské schůzky. Do 25. března 2023 bude na webu školy oznámen termín volby a lhůta pro podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě.