Úřední hodiny

Úřední hodiny během letních prázdnin (pracoviště Legionářů)

pondělí–pátek 8:00–13:00

Celoškolní dovolená: 29. 7. – 9. 8.