Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro jednoho zástupce zletilých žáků školy z řad studentů, kteří k datu 16. 10. 2023 (termín volby) dovrší věku 18 let. Samotná volba proběhne na obou pracovištích (Legionářů, Balbínova)  v pondělí 16. října 2023 (viz Volební řád). Návrhy kandidátů podávejte písemně do kanceláře školy (pracoviště Legionářů) a kanceláře Mgr. Pavla Karneta (pracoviště Balbínova) v termínu do 26. září 2023 do 14:00.