V roce 2021 oslavilo příbramské gymnázium 150 let své existence. V průběhu celého roku se konala řada akcí, které toto výročí připomněly.

Oslavy 150 let

Hlavní část oslav proběhla 1., 2. a 3. října 2021. V sobotu 2. října a v neděli 3. října byla škola otevřena široké veřejnosti. Absolventi si mohli prohlédnout současnou budovu, ale také navštívit historické budovy v Jiráskových sadech. 1. října byla v současné budově také zahájena výstava věnovaná historii školy. Zájemci si mohli rovněž moci zakoupit almanach a publikaci o současné škole, připravené u příležitosti výročí.

Výročí připomíná i školní televize GymTV. Tematické příspěvky jsou k prohlédnutí na této stránce a ve zkrácené podobě v pravidelném televizním zpravodajství.

Prohlídka školy

Termín

Kdykoliv po domluvě

Místo

Současná budova (Legionářů 402)

Program

Během návštěvy bylo možné prohlédnout si současnou budovu, prohlédnout si výstavu věnovanou 150 letům, zakoupit almanach a publikaci o současné škole a zhlédnout vysílání školní televize věnované výročí. Školu je možné navštívit i v současné době, stačí kontaktovat se na emailu info@gympb.cz nebo prostřednictvím formuláře na této stránce.

Výstava 150 let

Termín a místo

Výstavu bylo možné navštívit na podzim 2021.

Téma

Nástěnné panely i historické exponáty přibližují dějiny ústavu. Expozice je koncipována se zřetelem na historii školy po roce 1958, která dosud nebyla zpracována.

Obrazová historie školy

Nástěnné panely přibližují historii školy doplněnou dostupnými archivními snímky. 27 panelů představuje školu od jejího vzniku v roce 1871 až do současnosti s důrazem na vývoj a podoby školy od jejího přestěhování do současné budovy v roce 1958.

Expozice předmětů

Součástí výstavy jsou i historické materiály: kroniky, obrazové dokumenty, pomůcky, učebnice aj. Návštěvníci uvidí např. kroniku školy vedenou od 50. do 70. let, historické školní dokumenty a pomůcky i artefakty z předešlých výročních let.

Výroční publikace

Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021

Almanach vedle vzpomínkové části přináší i zdravice významných osobností a přání do budoucna od bývalých i současných pedagogů i studentů. Součástí almanachu jsou i přehledy absolventů a pedagogů a bohatá fotografická dokumentace.

Gymnázium Příbram 2021

Vedle almanachu vyšla i obrazová publikace představující současnou školu: výuku, projekty, volnočasové aktivity, vybavení či studentské práce. Čtenáři tak získají ucelený přehled o historii školy, ale především o její současnosti a možnostech, které nabízí.

Vysílání GymTV

Tematické reportáže a speciál

Oslavy 150 let už od května 2021 ve své televizním zpravodajství připomínala školní televize GymTV. Na říjen 2021 připravila monotematické vydání školních zpráv věnované právě tomuto výročí.

Rozhovory 150

V rámci vysílání pravidelného zpravodajství GymTV najdou diváci sérii rozhovorů s bývalými pedagogy gymnázia. Na této stránce jsou rozhovory publikovány v nezkrácené podobě. Zavzpomínejte spolu s námi na bývalé učitele!

Po stopách sto padesáti

Školní televize připravila návraty do historie a prostřednictvím tematických reportáží a s využitím nejstarší kroniky školy z let 1871-1920 diváky seznamovala se zajímavými aspekty studia na gymnáziu v jeho počátcích.

Kronika 1871-1920

Kronika v elektronické podobě

V průběhu roku 2020 přepsali členové školní televize GymTV nejstarší kroniku školy, která je uložena ve Státním oblastním archivu Praha – Státním okresním archivu Příbram, z ručně psaného originálu do elektronické podoby. Díky jejich práci se teď můžete začíst do dějin gymnázia z prvních padesáti let jeho existence.

Otázky a odpovědi

Je možné si ve škole domluvit setkání bývalé třídy?

Ano, a budeme rádi! Pokud se vaše třída chce sejít a prohlédnout si školu, opravdu rádi vás zde přivítáme, a to samozřejmě i ve víkendových dnech. Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře níže na této stránce.

Jak je možné získat publikace připravené k výročí?

Almanach i publikaci představující současnou školu bylo možné zakoupit v době oslav přímo ve škole. K dispozici jsou stále ve škole k osobnímu odběru. Objednat  si je lze i prostřednictvím formuláře na této stránce k zaslání na dobírku.

Je možné se na školu obrátit ohledně kontaktů na absolventy a bývalé pedagogy?

Kontakty na bývalé pedagogy můžeme poskytnout po osobní domluvě a pouze v omezené míře. Aktuální kontakty na absolventy škola neeviduje.

Společná prohlídka školy - rezervace

Ostatní dotazy

Partneři oslav

© Gymnázium Příbram 2004-2023