Kolik přihlášek můžu podat?

Ke studiu na střední škole se podávají dvě přihlášky, tzn. můžete podat přihlášku na dvě školy.

Kdy budou známé výsledky?

Oficiální výsledky smíme zveřejnit vždy k určitému datu, které dozvíte na stránce s daným typem přijímacího řízení. Pak začíná dvoutýdenní lhůta pro odevzdání zápisových lístků, čímž potvrdíte svůj úmysl studovat zde.

Nevyznám se v nabídce volitelných předmětů, jaký si vybrat?

Nabídku si nejprve podrobně prostudujte. Vaše volba by měla reflektovat váš záměr studia po gymnáziu. S volbou by vám měli pomoci třídní učitelé a výchovná poradkyně.

Jaké jazyky mohu na gymnáziu studovat?

Pro všechny studenty je povinná angličtina. Od tercie a prvního ročníku si volí druhý cizí jazyk (francouzština, němčina, ruština). Třetí cizí jazyk je možno studovat od 3. ročníku (septimy) v rámci volitelných předmětů. Čtvrtý cizí jazyk si můžete vybrat z nabídky jazykových kroužků (španělština, latina). Studenti si také volí z nabídky konverzací v cizím jazyce a dalších jazykových kroužků.

Jaké možnosti má na gymnáziu student se zájmem o cizí jazyky?

Takový žák může studovat souběžně až tři cizí jazyky a další pak formou kroužků. Nabídka jazyků je takováto: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština a latina. Své komunikační dovednosti si studenti prohlubují v hodinách konverzace v cizím jazyce. Formou kroužků probíhají další konverzace a přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám. Mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE, DELF, ÖSD) je možné za výhodných podmínek skládat přímo na gymnáziu. Ve škole působí jako řádný vyučující rodilý mluvčí angličtiny. Studenti se mohou zapojit do řady mezinárodních projektů (Erasmus+, KES aj.), výměnných programů (Velká Británie, Německo, Rusko) a zúčastnit se jazykových poznávacích zájezdů do Velké Británie, Francie, německy mluvících zemí, Ruska a Španělska. Více o výuce cizích jazyků zde.

Je vaše gymnázium nějak zaměřené, nebo je všeobecné?

Gymnázium Příbram je zaměřené všeobecně, avšak díky velké variabilitě a množství volitelných předmětů si zde každý najde, co ho zajímá. Výuka cizích jazyků je srovnatelná s jazykovými školami (v počtu reálně vyučovaných cizích jazyků dokonce vyšší) – viz předchozí dotazy, v rámci přírodovědných předmětů nabízíme modernizované odborné učebny, řadu volitelných předmětů a množství kroužků.

Dělám závodně sport, zvládnu studium na vaší škole?

Na gymnáziu studuje a studovala řada vrcholových sportovců, takže lze odpovědět, že ano. Navíc můžete ředitelku školy požádat o individuální vzdělávací plán.

Jsem dojíždějící, mohu ve škole trávit čas před vyučováním a po něm?

Škola nabízí řadu možností. V každém patře jsou k dispozici prostory pro sezení, některá patra jsou vybavena i sedacími soupravami. V suterénu školy je školní klub s kuchyňkou, sedací soupravou a k dispozici jsou zde stolní tenis a kulečník. Ve vedlejší místnosti je studovna se sezením a počítači připojenými na internet. Tyto prostory jsou vybaveny bezdrátovým pokrytím Wi-Fi. Škola je otevřená od 6:00 do 17:00.

Patří všechny prostory gymnáziu, nebo se o ně dělíte např. s jinou školou?

Všechny prostory, které gymnázium využívá ve svém areálu, používají pro výuku pouze studenti gymnázia. Jde o dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. To samé se týká jídelny s vlastní kuchyní.

Kde se můžu o škole dozvědět víc?

Základním zdrojem informací jsou tyto webové stránky. O každodenním dění ve škole informuje server gymtv.pb.cz. Můžete se také přihlásit k odběru newsletteru, podívat na náš Facebook nebo sledovat školní televizní zprávy. V regionálních periodicích uveřejňujeme příspěvky o větších akcích. Můžete se také podívat na třicetiminutový dokument o naší škole a možná se k vám dostal informační leták. A v neposlední řadě můžete přijít na den otevřených dveří nebo se k nám kdykoliv podívat.

Lidé mi říkají, že pro mě bude škola příliš těžká.

O tom, jak je škola obtížná, slyšíte především od zástupců jiných středních škol nebo od svých učitelů na ZŠ, kteří to používají jako motivační prostředek, abyste se více učili. Gymnázium Příbram není těžká škola pro ty, kteří vědí, že chtějí od studia na střední škole víc než jen maturitu nebo dostat se na na nějakou (a je vám jedno jakou) vysokou školu. Studium zde vás má připravit ke studiu na vysoké škole, kterou si vyberete a kam se také musíte dostat. A rozhodně se tam dostanete lépe ze školy, kde se musíte učit, než ze školy, kterou jste si zvolili, abyste se učit nemuseli.

Propadání na gymnáziu není zvykem, z čehož je vidět, že žáci studium zvládají. Každý vyučující má navíc konzultační hodiny, kde vám může s látkou pomoct, a je tu řada kroužků, kde se látce můžete věnovat.

Dostanu se k vám, když mám v 9. třídě několik dvojek?

Pokud vám někdo řekl, že se k nám dostanete jen se samými jedničkami, tak nemluví pravdu. To, s jakým prospěchem se na naše gymnázium dostanete, závisí na počtu a prospěchu dalších uchazečů, obecně lze však říct, že s několika dvojkami je ta možnost téměř jistá. Pokud máte nějakou trojku, rozhodně si přihlášku podejte také.