Erasmus Days

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 se připojuje k evropským Erasmus Days. Akce se koná ve středu 11. 10. 2023 od 8:50 do 10:40 hodin v hudebním sále pro studenty prvního ročníku, kvinty a 3.S. Účastníci aktivit programu Erasmus+ budou prezentovat své zkušenosti s výjezdy do zahraničí. Následovat bude beseda se studenty, kteří strávili část loňského školního roku v partnerských školách.

Odpolední program bude věnován učitelům a proběhne od 14:30 do 17:00 hodin v hudebním sále. Bude ve znamení sdílení zkušeností ze zahraničních kurzů a stínování na evropských školách.

Přílohy

Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro jednoho zástupce zletilých žáků školy z řad studentů, kteří k datu 16. 10. 2023 (termín volby) dovrší věku 18 let. Samotná volba proběhne na obou pracovištích (Legionářů, Balbínova)  v pondělí 16. října 2023 (viz Volební řád). Návrhy kandidátů podávejte písemně do kanceláře školy (pracoviště Legionářů) a kanceláře Mgr. Pavla Karneta (pracoviště Balbínova) v termínu do 26. září 2023 do 14:00.

Fotografování

Harmonogram fotografování tříd (Legionářů)

5. září
8:40 – sekunda
9:00 – tercie
9:20 – 3.B
9:40 – 3.A
10:00 – prima
10:15 – 4.B
10:35 – 2.B
10:55 – 3.A
11:15 – 4.C
11:35 – kvarta
11:55 – 3.C
12:15 – septima

12. září
9:35 – kvinta
9:55 – 1.A
10:15 – sexta
10:35 – 1.B
10:55 – 2.A
11:15 – oktáva
11:35 – učitelé