Adaptační kurz

Termín

2. – 5. září 2014

Adaptační kurz se koná každý rok pro studenty, kteří přicházejí do prvního ročníku čtyřletého studia. Jeho cílem je vytvoření třídního kolektivu a seznámení se se školou a jejím fungováním, pravidly a se systémem studia na gymnázia.

Studenti během kurzu v blocích absolvují řadu pohybových aktivit spojených jak s upevňováním tělesné kondice, tak i s plněním týmových úkolů na základě kooperace. Jeho součástí je i dlouhodobý týmový úkol. Kurz se vždy koná v jednom z areálů letních táborů na Příbramsku. Do místa a zpět se studenti dopravují na kole.

Ozdravný pobyt

Termín

14. – 18. září 2014

Ozdravný a seznamovací pobyt absolvují žáci primy hned během prvního měsíce ve škole se svým třídním vyučujícím. Úkolem pobytu je především vzájemné seznámení se, stejně tak i vytvoření a stmelení třídního kolektivu.

Žáci se rovněž seznamují s fungováním školy a jejími pravidly. Formou her, a to jak pohybových a sportovních, tak i logických či vzdělávacích poznávají své spolužáky a formují svoji třídu. Součástí ozdravného pobytu jsou i výlety a exkurze do blízkého i vzdálenějšího okolí. Místo ozdravného pobytu není pevně určeno, vybírá jej třídní učitel.

Lyžařský kurz

Termín

Termín bude ještě upřesněn

Lyžařský kurz se každoročně koná ve dvou turnusech v průběhu února nebo března. Za dobu studia jej žáci osmiletého gymnázia absolvují dvakrát, studenti čtyřletého gymnázia jednou, v 1. ročníku. Délka kurzu je 7 dnů. Kurz se koná na Vébrových boudách poblíž Pece pod Sněžkou v Krkonoších.

Studenti jsou rozděleni do slupin podle výkonnosti a absolvují týdenní výcvik ve třech lyžařských disciplínách, sjezdu, běhu na lyžích a snowboardu. Všechny disciplíny jsou zajištěny instruktory a vyučujícími s platnou instrukturskou licencí. Součástí kurzu je i noční lyžování, výlet na Sněžku na běžkách a soutěže ve sjezdu a běhu na lyžích.

Sportovní kurz

Termín

Termín bude ještě upřesněn

Sportovní a turistický kurz absolvují studenti ve třetím ročníku vyššího gymnázia. Kurz se každoročně koná v Horním Poříčí na Strakonicku ve sporotvním areálu Univerzity Karlovy.

Cílem kurzu je výcvik ve sportovních a oběcně pohybových disciplínách, jimž se studenti věnují v řádných hodinách tělesné výchovy, ale především základní výcvik v dalších sportovních odvětvích. Studenti se tak během pěti dnů kurzu zdokonalují ve všech míčových hrách, včetně například tenisu či baseballu, ale také trénují střelbu ze vzduchovky či absolvují vodácký výcvik na řece Otavě. Cestu na kurz a zpět absolvuje většina studentů na kole.

Maturitní ples

Maturitní ples je jedním z vrcholů studia pro každého středoškoláka. Gymnázium pořádá své maturitní plesy v estrádním sále kulturního domu. Každoročně se konají dva maturitní plesy, vždy po dvou třídách.

Kromě tradičních součástí plesů, kterými jsou slavnostní nástup, projevy, šerpování, přípitek, zlatý déšť, sóla pro učitele a rodiče a půlnoční překvapení, jsou specialitou maturitních tříd našeho gymnázia maturitní klipy – krátká videa, která představují danou třídu a která vždy svým žánrem odpovídají tematickému zaměření maturitního plesu.