Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků v termínech 18. 4. 2023 (pracoviště Balbínova) a 25. 4. 2023 (pracoviště Legionářů) v rámci rodičovských schůzek (viz volební řád do školské rady). Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků podávejte písemně do kanceláře školy v termínu do 28. března 2023 do 14:00.

Den otevřených dveří – leden 2023

Zveme vás k návštěvě a prohlídce školy! Den otevřených dveří se koná v sobotu 14. ledna od 8 do 11 hodin na pracovišti Legionářů, od 10 do 13 hodin na pracovišti Balbínova.

Přílohy

Příloha

Volba člena školské rady – zástupce rodičů nezletilých studentů

Vzhledem k obavám o regulérnost volby člena školské rady jako zástupce rodičů nezletilých studentů (zpochybněno online hlasování) se termín volby přesouvá na 25. dubna 2023, kdy proběhnou rodičovské schůzky. Do 25. března 2023 bude na webu školy oznámen termín volby a lhůta pro podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě.