Volby do školské rady

V pondělí 16. října 2023 proběhly volby do školské rady pro jednoho zástupce z řad zletilých studentů. Lucie Čermáková získala 73 hlasů, Daniel Horák 82 hlasů a Agáta Lexová 42 hlasů. Čtyři hlasovací lístky byly neplatné.

Ke zvolení kandidáta je nutný zisk nadpoloviční většiny hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Zúčastnilo se celkem 201 studentů, nadpoloviční většinu hlasů nezískal ani jeden z kandidátů.

Ve čtvrtek 19. října 2023 proběhne druhé kolo voleb opět na obou pracovištích – Legionářů i Balbínova.

Cvičné certifikáty ANJ

Přihlašování zájemců o cvičné testy certifikátů ANJ B2 a C1 je možné u Mgr. Mileny Hrabíkové nejpozději do úterý 4. 10., 16:00.

Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro jednoho zástupce zletilých žáků školy z řad studentů, kteří k datu 16.10.2023 (termín volby) dovrší věku 18 let. Samotná volba proběhne na obou pracovištích (Legionářů, Balbínova) v pondělí 16. října 2023 (viz Volební řád).

Seznam přihlášených kandidátů:

Lucie Čermáková (septima)

Daniel Horák (5.S)

Agáta Lexová (3.C)