Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků v termínech 18. 4. 2023 (pracoviště Balbínova) a 25. 4. 2023 (pracoviště Legionářů) v rámci rodičovských schůzek (viz volební řád do školské rady).

Kandidáti jsou následující:

Aleš Barášek

Jsem absolventem příbramského gymnázia a jeho dlouholetý podporovatel. Účastí v radě školy vidím příležitost, jak svou prací, invencí a energií přispět k tomu, aby gymnázium bylo ještě o kousek lepší.

Rád bych ve škole prosadil zavedení systému průběžné zpětné vazby studentů na výuku a zavedl resp. rozšířil výuku vhodných předmětů v cizím jazyce.

Do procesu výuky zcela jistě vstoupí čím dál větší schopnosti umělé inteligence a je třeba na tuto skutečnost reagovat. Dokážu pomoci s pozitivním využíváním umělé inteligence jak na straně pedagogů tak i na straně studentů. Velká část studentů bude pracovat na pozicích, které dnes neexistují a proto je třeba více rozvíjet dovednosti jako je kritické myšlení, umění se učit či se rychle orientovat v problému.

Škola by neměla být postavena vedle skutečného života studentů ale měla by být jeho součástí a radostí. A samozřejmě obráceně.

Mám dlouholeté zkušenosti v práci školské rady na ZŠ, kde působím jako její předseda. Jsem zastupitelem města Příbram.

Profesně se pohybuji v oblasti IT, v minulosti jako poskytovatel služeb internetu, jsem spoluzakladatel serveru spoluzaci.cz.

Jako aktivní sportovec, běžec a triatlonista jsem tvůrce myšlenky a spolupořadatel Brdského běžeckého poháru či Příbramského 1/2 maratonu.

 

Tomáš Mosler

Jsem absolventem Gymnázia Legionářů v Příbrami a Filozofické fakulty UK v Praze. Pracuji jako překladatel, působím rovněž jako publicista. Mám tři děti, které v současnosti na Gymnáziu Legionářů studují. Od roku 2015 zastupuji rodiče letošních oktavánů ve Spolku rodičů a přátel gymnázia. V letech 2012–15 jsem byl zástupcem rodičů ve školské radě při ZŠ Bohutín.

Mou vizí je gymnázium, které kromě intenzivní přípravy na další vzdělávání poskytuje všem studentům vstřícné podmínky k osobnímu rozvoji. Které respektuje jejich odlišnosti. A kde testování neslouží jen jako nástroj k vygenerování určitého počtu známek, ale především jako smysluplně nastavený motivační prvek – a zároveň je pro vyučující vodítkem k tomu, se kterou látkou potřebují studenti pomoci. Jedničkáři jsou oprávněně chloubou gymnázia a zaslouží si podporovat v touze po poznání. Cesta k posílení pozitivní atmosféry i k nadprůměrnosti školy jako celku ovšem vyžaduje něco víc. Mimo jiné je zapotřebí důsledná práce pedagogů se studenty se slabším prospěchem. Pokud dostanu důvěru rodičů, chci přispět ke změnám v duchu výše uvedené vize. Moje motto zní: „Méně známek; více znalostí a nadšení.“

 

Martina Nová

Jsem absolventkou Gymnázia Legionářů v Příbrami a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuji ve státní správě, na úseku právního, finančního a rozpočtového zajištění chodu organizační složky státu. Mám dvě dcery, z nichž mladší je studentkou primy. Mám předchozí zkušenost z působení ve školské radě mezinárodní školky a školy v Bělehradě během dvouletého pobytu v Srbsku a ze spolku rodičů na základní škole v Příbrami. Na dění ve škole mi záleží, protože naše děti na tato léta budou vzpomínat celý život.

Vize:
V případě zájmu ráda poskytnu své pracovní i osobní zkušenosti k zajištění stabilního rozvoje školy, zejména ve složitém období po sloučení obou gymnázií. Jako její absolventka k ní mám stále osobní vztah a ráda se do ní díky své dceři nyní vracím. Mojí představou moderní školy je škola nabízející studentům možnost rozvoje a vzdělávání v klidném a přátelském prostředí, s důrazem na přípravu na měnící se pracovní příležitosti a požadavky nové doby. Pro fungování školy je nezbytná otevřená komunikace mezi školou, studenty i jejich zákonnými zástupci, čemuž napomáhá i činnost školské rady.

Volby do školské rady

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vyhlašuje volby do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků v termínech 18. 4. 2023 (pracoviště Balbínova) a 25. 4. 2023 (pracoviště Legionářů) v rámci rodičovských schůzek (viz volební řád do školské rady). Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků podávejte písemně do kanceláře školy v termínu do 28. března 2023 do 14:00.

Den otevřených dveří – leden 2023

Zveme vás k návštěvě a prohlídce školy! Den otevřených dveří se koná v sobotu 14. ledna od 8 do 11 hodin na pracovišti Legionářů, od 10 do 13 hodin na pracovišti Balbínova.

Přílohy

Příloha